Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Τρέχουσες Προκηρύξεις - Προσκλήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών (τακτικού ελέγχου ετήσιων και επισκόπησης εξαμηνιαίων εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και ελέγχου φορολογικής συμμόρφωσης) για την οικονομική χρήση 2018 προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.