Γλώσσες

  • EL
  • EN

Text Resize

-A A +A

Πρόσκληση

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην ΕΕΣΥΠ σχετικά με την ΕΔΗΣ

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. Δυνάμει του άρθρου 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94):

1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. (εφεξής η «ΕΕΣΥΠ» ή η «Εταιρεία») λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος σύμφωνα με τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Ειδικότερα, η Εταιρεία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης στο Δ.Σ. της «ΕΔΗΣ»

Ι. Εισαγωγή - Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ») σύμφωνα με το Νόμο 4389/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

A. Εισαγωγικό Σημείωμα για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ως μοναδικού μετόχου του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

1. Εισαγωγή
A. Σύμφωνα με το Άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A’94):
1. Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας («ΕΕΣΥΠ» ή «Εταιρεία») καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) στις 25.10.2016...

Πρόσκληση για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την επιλογή Συμβούλου που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στην  Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.  για την αξιοποίηση και βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων σχετικά με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και τους στόχους του Ν. 4389/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (‘’ΤΑΙΠΕΔ’’)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατάρτιση Σύμβασης Πλαισίου σχετικά με την Παροχή Νομικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Συμβούλου για την αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτησητων εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και  Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΠ» ή «Εταιρεία»)