ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Ο στόχος της Έκθεσης είναι να µοιραστούµε µε τα ενδιαφερόµενα μέρη τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειές μας επηρεάζουν το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία.

SWITCH THE LANGUAGE