ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Αναφορά TCFD 2021

Αναφορά TCFD 2021

Η συµµετοχή του Υπερταμείου στην υποβολή στοιχείων µε βάση το πλαίσιο κατευθύνσεων TCFD θα συµβάλει στη βελτιωµένη καταγραφή κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή.

SWITCH THE LANGUAGE