ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διοικητικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το τρίτο βασικό όργανο της Εταιρείας και έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 192 του ν. 4389/2016.

Αποτελείται

από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή (4) θητεία, είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Αποφασίζει

επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται

από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10.10.2016, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής και διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Το πρώτο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Φεβρουαρίου του 2017.

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:


 1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος,
  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Massachusetts Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob Suchard Ελλάδος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft Foods Ελλάδος. Έχει ιδρύσει την SponsorValue Hellas εταιρία χορηγικών αξιολογήσεων, από το 2010 την οποία διευθύνει. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εισηγμένης εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη στην οποία είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ έχει διατελέσει μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ, ΣΔΕ κλπ.


 2. Στέφανος Γιουρέλης,
  Εντεταλμένος Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Εργάστηκε για παραπάνω από 25 χρόνια στην Πληροφορική κυρίως σε θέσεις διεθνών πωλήσεων και διοίκησης. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard για την Ελλάδα, την Μέση Ανατολή, την Μεσόγειο και την Αφρική με έδρα αρχικά την Αθήνα και μετά το Ντουμπάι, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 8 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα, Αφρική και στην συνέχεια GRAF (Ελλάδα και Αφρική).


 3. Αλίκη Γρηγοριάδη,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1968. Σπούδασε Marketing στο Deree College στην Αθήνα. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το Manchester Business School στην Αγγλία. Εργάστηκε ως Project Manager, Senior Auditor, Market Manager και Head of Product Development στην CitiBank στο Λονδίνο (1994-2001), ως Global Head of Service Management στην ABN Amro Bank στο Λονδίνο και στην Ολλανδία (2001-2009), ως Managing Director of European Transaction Services στην JP Morgan (2010-2015) και ως σύμβουλος και μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων τραπεζοοικονομικού και ασφαλιστικού τομέα στο Λονδίνο (2015-2017).


 4. Σπύρος Λορεντζιάδης,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1946. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος ορκωτός λογιστής ελεγκτής με μακρά επαγγελματική σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Arthur Andersen Ελλάδος και υψηλόβαθμο στέλεχος στην EY. Έχει επίσης διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Τράπεζα, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Eurobank και στην Εμπορική Τράπεζα, και ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα Πειραιώς σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργικών Κινδύνων.


 5. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Χημική Μηχανολογία από το Pennsylvania State University. Επίσης είναι κάτοχος MBA από το ALBA Graduate Business School και μεταπτυχιακού τίτλου στη Δημόσια διοίκηση από το Harvard University, ενώ προσφάτως ολοκλήρωσε το International Directors Program (IDP and Board Accreditation) του INSEAD. Σήμερα διατελεί Μέλος της Επιτροπής Διοίκησης του Ομίλου και Εκτελεστικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ (Titan Cement Group). Διαθέτει εκτενή εμπειρία άνω των 20 ετών στις αναδυόμενες αγορές και σε σύνθετα διεθνή περιβάλλοντα. Περαιτέρω, είναι μη εκτελεστικό μέλος διοικητικών συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι: περιουσιακή και λειτουργική διαχείριση, αναδιάρθρωση, μετασχηματισμός εταιρικής κουλτούρας, εταιρική διακυβέρνηση. 1. Ουρανία Αικατερινάρη,
  Διευθύνουσα Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University of London. Έχει εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο (corporate and investment banking) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε μεγάλους οργανισμούς όπως η BNP Paribas, η Eurobank και η Deutsche Bank, όπως επίσης και στον ενεργειακό κλάδο σε Λονδινο, Ελλάδα και Δανία. Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΗ την περίοδο 2010-2015, καθώς και μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου. Επίσης, από το 2015 και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της στην ΕΕΣΥΠ, ήταν Partner (εταίρος) στη διεθνή συμβουλευτική εταιρεία EY (Ernst & Young), καθώς και υπεύθυνη συντονισμού για τον κλάδο ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη.  Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΑΔΜΗΕ, και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Σήμερα είναι μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΣΕΔ), του European Network for Women in Leadership (WIL), του Leadership Committee του Ελληνοαμερικανικό Εμπορικού Επιμελητηρίου  καθώς και του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας (COMPETEGR).


 2. Ηρώ Αθανασίου,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1960. Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδος, με μεταπτυχιακό από το London School of Economics. Έχει μακρά και επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Unilever, κατέχοντας διαδοχικά τη θέση της αντιπροέδρου Marketing για την Ελλάδα και την Κύπρο (2006 – 2010), της αντιπροέδρου για την Λ. Αμερική, τη Νότια και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Τουρκία και το Ισραήλ (2010-2014), καθώς και τη θέση της εκτελεστικής αντιπροέδρου και της Διευθύνουσας Συμβούλου για την Ελλάδα και την Κύπρο (2014-2018). Σήμερα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΙΤΑΝ και μέλος των ΔΣ του ΣΕΒ, του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων (ΣΕΕΤ). Είναι μέντορας νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) για την πρωτοβουλία Οrange Grove της Πρεσβείας της Ολλανδίας. Οι τομείς εμπειρίας της περιλαμβάνουν στρατηγική ανάπτυξη, μάρκετινγκ και οργανωτική αναδιάρθρωση.


 3. Θεμιστοκλής Κουβαράκης,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στην Αγγλία. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το London School of Economics & MBA από την Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ. Εργάστηκε από το 1988 μέχρι το 2016 στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο με έμφαση σε έργα υποδομής σε διάφορες χώρες της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.


 4. Μαρίνα Νιφόρου,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1969. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Cornell στις ΗΠΑ. Είναι κάτοχος MBA από το INSEAD και Μεταπτυχιακών Τίτλων στη Δημόσια Διοίκηση από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια και Διεθνείς Σxέσεις από το Πανεπιστήμιο SAIS-Johns Hopkins. Εργάστηκε στην Παγκόσμια Τράπεζα (1993-1998), ως Director Corporate Strategy στο Groupe Pechiney στη Γαλλία (2001-2004), στο INSEAD ως Executive Director (2007-2010) και ως Γενική Διευθύντρια στο Αμερικανικό Επιμελητήριο στην Γαλλία (2010-2014).


Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 192 παρ. 2 (ιθ) του ν. 4389/2016 και την από 03.03.2017 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί οι εξής Επιτροπές:

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναφέρεται σε αυτό.

Στελεχώνεται από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα οποία ορίζεται ως προεδρεύων. Η Επιτροπή ως σώμα έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η διάρκεια της θητείας των μελών στην Επιτροπή Ελέγχου συμπίπτει με την διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του που αφορούν κυρίως στα κάτωθι:

 • Την επισκόπηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
 • Την επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων.
 • Τη διαδικασία επιλογής, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
 • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

 


Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Στελεχώνεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώση επενδυτικών θεμάτων. Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 αλλά και σύμφωνα με όσα τυχόν ειδικότερα θα προβλέπει η Επενδυτική Πολιτική που θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

Στελεχώνεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και συμμόρφωσης των οργάνων, στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τις αποφάσεις των οργάνων της, το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, και η υποβολή σχετικών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει τόσο της υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 περ. ι του ν. 4389/2016 όσο και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 (θ) του ν. 4389/2016.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέστησε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Λοιπών Θυγατρικών), αποτελούμενη από μέλη του.

Ο μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι πέντε και περιλαμβάνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της ή εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

Αντικείμενό της είναι να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

SWITCH THE LANGUAGE