ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP

Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP

Η Stanton Chase International SA έχει επιλεγεί από το Εποπτικό Συμβούλιο της HCAP να ενεργεί ως σύμβουλος του Εποπτικού Συμβουλίου για την αναζήτηση, επιλογή και τοποθέτηση των εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της HCAP.

Τα προφίλ για τις θέσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας της Stanton Chase δημοσιεύτηκεπαρακάτω:

CEO

CXO

Μη εκτελεστικό ανεξάρτητο μέλος

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 14, Δεκεμβρίου 2016 στην παρούσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:candidates1@stantonchase.com

SWITCH THE LANGUAGE