ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας

Τρέχουσες

Δεν υπάρχουν τρέχουσες θέσεις εργασίας

Αρχείο

Vacancy: Senior Accounting and Financial Reporting Analyst

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΑΣΑ

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στις 18.00. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση στελέχους Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση στελέχους Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17:00».

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Λειτουργικής Αποδοτικότητας και Μηχανισμού Συντονισμού της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ενοποίησης και Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ενοποίησης και Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Απόδοσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, ώρα 17:00.»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΕΣYΠ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση υπευθύνου Εσωτερικού Ελέγχου

SWITCH THE LANGUAGE