ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Με μια ματιά

Οι δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ δραστηριοποιούνται σε κρίσιμους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η ενέργεια, η ύδρευση και αποχέτευση, οι υποδομές, οι μεταφορές, οι υπηρεσίες, οι αγορές κ.α. κλάδοι οι οποίοι επηρεάζουν θετικά κρίσιμα μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, όπως η ανάπτυξη, η απασχόληση, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια.

Τα βασικά μεγέθη των εταιρειών που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ μπορούν να αποτυπωθούν στους παρακάτω αριθμούς:

SWITCH THE LANGUAGE