ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Νέα

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

 • Όλα
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε. με ισχύ από την Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020.

Η ΕΕΣΥΠ μετέχει σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων για τη σύσταση “Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας” της Περιφέρειας Αττικής

Η ΕΕΣΥΠ συμμετέχει σε κοινοπραξία κορυφαίων εταίρων από την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα και την αυτοδιοίκηση για τη σύσταση Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής.

Οικονομικά αποτελέσματα έτους 2019 (ενοποιημένα και ατομικά)

Η ΕΕΣΥΠ ανακοινώνει τα ενοποιημένα και ατομικά αποτελέσματα για το 2019, με αύξηση κύκλου εργασιών, σημαντική βελτίωση σε EBITDA και την υψηλότερη επίδοση των τελευταίων ετών στην πλειοψηφία των θυγατρικών.

Κοινωνικό crowdfunding από την ΕΕΣΥΠ

Συγκέντρωση χρημάτων για το «SOCIAL PLATE»
Πρωτοβουλία διανομής οπωροκηπευτικών σε κοινωνικούς φορείς
Μια σημαντική πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς στη Θεσσαλονίκη ενισχύει η Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Συνεχίζονται οι διαδικτυακές συζητήσεις του δίκτυου καινοτομίας

«Ξεκλειδώνοντας τις ψηφιακές δυνατότητες» Συνεχίζεται ο κύκλος διαδικτυακών συζητήσεων που οργανώνει το Δίκτυο Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) σε συνεργασία με το ΜΙΤ Enterprise Forum Greece

Η ΕΕΣΥΠ λειτουργεί προς το δημόσιο συμφέρον και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Ομιλία στην τακτική Γενική Συνέλευση μετόχων της ΕΥΑΘ που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, έκανε η κυρία Ράνια Αικατερινάρη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ).

Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ»)

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ») ανακοινώνει τον διορισμό νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ»), με ισχύ από 27 Μαΐου 2020.

ΔΤ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 2019

Δ.Τ.: Διορισμός Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Η σημασία της εταιρικής κουλτούρας: από τη θεωρία στην πράξη

Δ.Τ.: Διορισμός νέων μελών ΔΣ του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (“OKAA”)

Νέο Εποπτικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ

Το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ αποκτά «ψηφιακό επιτελείο» για την ταχύτερη εισαγωγή νέων τεχνολογιών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Η ΕΕΣΥΠ δημιουργεί Δίκτυο Καινοτομίας (Innovation Network) στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Αποτελέσματα 2018 Ομίλου ΕΕΣΥΠ

Δ.Τ.: Ημερίδα Επιτροπών Ελέγχου θυγατρικών ΕΕΣΥΠ – Άμεσες και Εισηγμένες

Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ»)

Δ.Τ.: Συμμετοχή της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, Ράνιας Αικατερινάρη, στο Thessaloniki Summit 2019 σε συζήτηση με θέμα την ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών εταιρειών

Διορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου και δύο μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.

Δ.Τ.: Συμμετοχή της Διευθύνουσας Συμβούλου, Ράνιας Αικατερινάρη, σε πάνελ εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο με θέμα τους παράγοντες που επηρεάζουν την Εταιρική Διακυβέρνηση. Παρουσίαση του Υπεύθυνου Κανονιστικής Συμμόρφωσης και της Νομική Σύμβουλου της ΕΕΣΥΠ για τη σημασία της εδραίωσης μίας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δ.Τ.: Συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στο συνέδριο του Economist 23rd Roundtable with the Government of Greece

Δ.Τ.: Η ΕΕΣΥΠ ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία Brain Regain

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης Α.Ε.

Δ.Τ.: Διευκρινίσεις σχετικά με την εκλογή μελών ΔΣ ΕΥΔΑΠ στη Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Δ.Τ.: Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας στηρίζει το έργο του ΕΣΕΔ προωθώντας πρακτικές καλής εταιρικής διακυβέρνησης στις θυγατρικές της.

Δ.Τ.: Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενισχύει το στρατηγικό διάλογο με την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας με σκοπό τη μεγιστοποίηση των ωφελειών, τεχνικών και οικονομικών, από την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε σχέση με τις δημόσιες επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ.

Δ.Τ.: 3η Ημερίδα θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. σχετικά με επενδύσεις και εναλλακτικές πηγές χρηματοδοτήσεις & χρηματοδοτικά εργαλεία

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας Διώρυγoς Κορίνθου

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.

Δ.Τ.: 2η Συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της ΕΕΣΥΠ

Δ.Τ.: Διορισμός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

Σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που έγιναν στον Τύπο

ΔΤ: Νέο Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Συμβουλίου Εταιρικής Διακυβέρνησης

Δ.Τ. : Σχετικά με δημοσιεύματα που αφορούν σε λίστα 10.119 ακινήτων προς μεταβίβαση στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ)

Δ.Τ. : Συνάντηση εργασίας της ΕΕΣΥΠ με τις διοικήσεις των θυγατρικών

Δ.Τ. : Διορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. («ΕΛΤΑ»)

Διορισμός πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

Δ.Τ. Ανακοίνωση δημοσίευσης Στρατηγικού Σχεδίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Μεταβίβαση συμμετοχών του Ελληνικού Δημοσίου σε δημόσιες επιχειρήσεις στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Δελτίο Τύπου της «ΕΕΣΥΠ» για τη συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της «ΕΤΑΔ»

ΔΤ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ

ΔΤ: Συνάντηση της «ΕΕΣΥΠ» με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο

ΔΤ: Ανακοίνωση ΔΣ ΤΑΙΠΕΔ

ΔΤ: Ανακοίνωση CEO του ΤΑΙΠΕΔ

ΔΤ: Ανακοίνωση Διοικητικού Συμβουλίου HCAP

ΔΤ: Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Όλα
 • 2019
 • 2020

Ράνια Αικατερινάρη στο «Βήμα»: Βάζουμε ψηλά τον πήχη για τις ΔΕΚΟ

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Υπερταμείου μιλάει για το άλμα της κερδοφορίας των θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ και τα οφέλη για το Δημόσιο. Συνέντευξη στον Κώτση Βασίλη

Ράνια Αικατερινάρη: Έτοιμοι για ισχυρό rebound

Η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ, Ράνια Αικατερινάρη, αποκαλύπτει τη στρατηγική του Υπερταμείου μετά την πανδημία
Συνέντευξη στον Νίκο Χρυσικόπουλο

Ράνια Αικατερινάρη: Να ετοιμαστούμε για την επόμενη μάχη

Συνέντευξη στο ΑΜΠΕ της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, Ράνιας Αικατερινάρη

Μήνυμα της Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΕΣΥΠ, Ράνιας Αικατερινάρη για το νέο έτος

Ο Νταγκ Ντέττερ και η Ράνια Αικατερινάρη μιλούν για τη δημόσια περιουσία της Ελλάδας και τις πρακτικές που μπορεί να οδηγήσουν στην αποτελεσματικότερη αξιοποιηση της, σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο οργανισμός έρευνας και ανάλυσης διαΝΕΟσις, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στο μουσείο Μπενάκη

Πανευρωπαϊκή προβολή για την Διώρυγα της Κορίνθου

3η Συνάντηση Θυγατρικών της ΕΕΣΥΠ

Ρ. Αικατερινάρη: Απαίτηση της κοινωνίας, η καλύτερη αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 • Όλα
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020

Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών

Ξεκλειδώνοντας τις Ψηφιακές Δυνατότητες

Το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ σε συνεργασία με το ΜΙΤ Enterprise Forum Greece, ανοίγει τον κύκλο διαδικτυακού διαλόγου και συναντήσεων

Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου

Στις 25.2.2020, το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την επιλογή και τον διορισμό του κ. Κωνσταντίνου Δερδεμέζη

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

H Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε η αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μοναδικού Μετόχου της Εταιρείας.

Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας

Ενημέρωση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ)

Απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις τακτικής Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Αποφάσεις έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Παραίτηση Φραγκίσκου Γρατσώνη από τη θέση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ

Παραίτηση Γεώργιου Μαθιού από τη θέση Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (ΕΕΣΥΠ)

Γενική Συνέλευση 19 Ιανουαρίου 2018

Γενική Συνέλευση 17 Ιανουαρίου 2018

Γενική Συνέλευση 15 Δεκεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση 9 Σεπτεμβρίου 2017

Γενική Συνέλευση 28 Αυγούστου 2017

Γενική Συνέλευση 12 Ιουνίου 2017

Γενική Συνέλευση 19 Μαίου 2017

Γενική Συνέλευση 23 Φεβρουαρίου 2017

Γενική Συνέλευση 2 Δεκεμβρίου 2016

Γενική Συνέλευση 18 Νοεμβρίου 2016

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 • Όλα
 • 2020

Covid 19 Η ανταπόκριση στην πανδημία

Παραμένουμε με ενεργοί, μένουμε σπίτι, προστατεύουμε την κοινωνία.
SWITCH THE LANGUAGE