ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οικ. Αποτελέσματα – Αναφορές

 • Όλες
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2022
 • 2023

Έκθεση Δευτέρου Τριμήνου 2023 (01.04.2023- 30.06.2023)

Έκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2023 – 30.06.2023) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2023 – 31.03.2023)

Έκθεση πρώτου τριμήνου (01.01.2023 – 31.03.2023) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2022 – 31.12.2022)

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2022 – 31.12.2022)

Αναφορά τρίτου τριμήνου (01.07.2022 – 30.09.2022)

Έκθεση τρίτου τριμήνου (01.07.2022 – 30.09.2022) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά δεύτερου τριμήνου (01.04.2022 – 30.06.2022)

Έκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2022 – 30.06.2022) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2022 – 31.03.2022)

Έκθεση πρώτου τριμήνου (01.01.2022 – 31.03.2022) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2021 – 31.12.2021)

Έκθεση τέταρτου τριμήνου (01.10.2021 – 31.12.2021) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τρίτου τριμήνου (01.07.2021 – 30.09.2021)

Έκθεση τρίτου τριμήνου (01.07.2021 – 30.09.2021) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά δεύτερου τριμήνου (01.04.2021 – 30.06.2021)

Έκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2021 – 30.06.2021) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2021 – 31.03.2021)

Έκθεση πρώτου τριμήνου (01.01.2021 – 31.03.2021) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2020 – 31.12.2020)

Έκθεση τέταρτου τριμήνου (01.10.2020 – 31.12.2020) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τρίτου τριμήνου (01.07.2020 – 30.09.2020)

Έκθεση τρίτου τριμήνου (01.07.2020 – 30.09.2020) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά δεύτερου τριμήνου (01.04.2020 – 30.06.2020)

Έκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2020 – 30.06.2020) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2020 – 31.03.2020)

Έκθεση πρώτου τριμήνου (01.01.2020 – 31.03.2020) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2019 – 31.12.2019)

Έκθεση τέταρτου τριμήνου (01.10.2019 – 31.12.2019) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τρίτου τριμήνου (01.07.2019 – 30.09.2019)

Έκθεση τρίτου τριμήνου (01.07.2019 – 30.09.2019) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά δεύτερου τριμήνου (01.04.2019 – 30.06.2019)

Έκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2019 – 30.06.2019) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2019 – 31.03.2019)

Έκθεση πρώτου τριμήνου (01.01.2019 – 31.03.2019) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2018-31.12.2018)

Έκθεση τέταρτου τριμήνου (01.10.2018 – 31.12.2018) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων – Μάρτιος 2019

Αναφορά τρίτου τριμήνου (01.07.2018-30.09.2018)

Έκθεση τρίτου τριμήνου (01.07.2018-30.09.2018) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων – Δεκέμβριος 2018

Αναφορά δεύτερου τριμήνου (01.04.2018 – 30.06.2018)

Έκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2018 – 30.06.2018) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων – Σεπτέμβριος 2018

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2018 – 31.03.2018)

Έκθεση πρώτου τριμήνου (01.01.2018 – 31.03.2018) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων – Ιούνιος 2018

Αναφορά τέταρτου τριμήνου (01.10.2017 – 31.12.2017)

‘Εκθεση τέταρτου τριμήνου (01.10.2017 – 31.12.2017) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων – Μάρτιος 2018

Αναφορά τρίτου τριμήνου (01.07.2017 – 30.09.2017)

‘Εκθεση τρίτου τριμήνου (01.07.2017 – 30.09.2017) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων  – Δεκέμβριος 2017

Αναφορά δεύτερου τριμήνου (01.04.2017 – 30.06.2017)

‘Εκθεση δεύτερου τριμήνου (01.04.2017 – 30.06.2017) επί των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάστεων – Σεπτέμβριος 2017

Αναφορά πρώτου τριμήνου (01.01.2017 – 31.03.2017)

Πρώτη τριμηνιαία αναφορά (01.01.2017 – 31.03.2017) επι των πεπραγμένων και εταιρικών οικονομικών καταστάσεων – Ιούνιος 2017

 • Όλες
 • 2016
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • 2020
 • 2021
 • 2023

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021

Ο στόχος της Έκθεσης είναι να µοιραστούµε µε τα ενδιαφερόµενα μέρη τον τρόπο με τον οποίο οι ενέργειές μας επηρεάζουν το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονοµία.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017

Ετήσια Οικονομική ‘Εκθεση για την πρώτη Εταιρική χρήση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την πρώτη Εταιρική χρήση (25.10.2016 – 31.12.2016)

SWITCH THE LANGUAGE