ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΡΟΣΗΜΑ

«Από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα το Φεβρουάριο του 2017, μέχρι και σήμερα, η ΕΕΣΥΠ ως νεοσύστατη εταιρεία, έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες όσον αφορά στη διαμόρφωση της δομής και λειτουργία της ως μίας νέας εταιρείας συμμετοχών, αλλά και την υλοποίηση προτεραιοτήτων και στόχων για το 2017 και 2018 σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του Ν. 4389/2016. Τα ορόσημα που έχουν ολοκληρωθεί έως σήμερα από την ΕΕΣΥΠ είναι μεταξύ άλλων:»

SWITCH THE LANGUAGE