ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (DIRECTORS AND OFFICERS LIABILITY INSURANCE) ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

SWITCH THE LANGUAGE