ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ

SWITCH THE LANGUAGE