ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προεπιλογή Ακινήτων του Δημοσίου

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προεπιλογή Ακινήτων του Δημοσίου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου  που θα παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την προεπιλογή ακινήτων του Δημοσίου για αξιοποίηση τους από την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου.

Διευκρίνιση

Επί ερώτησης που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενους υποψηφίους σχετικά με το μέγεθος του υπό εξέταση χαρτοφυλακίου και το πλήθος των φορέων προέλευσης, διευκρινίζονται τα εξής:

Οι βασικότερες πηγές προέλευσης του χαρτοφυλακίου  είναι:

-Ακίνητα καταχωρημένα με ιδιοκτήτη το Ελληνικό Δημόσιο στο Κτηματολόγιο -Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε βάσεις δεδομένων διαφορετικών Υπουργείων -Ακίνητα που περιλαμβάνονται σε παλαιότερη μελέτη αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου -Ακίνητα καταχωρημένα ως «αγνώστου ιδιοκτήτη» στο Κτηματολόγιο

SWITCH THE LANGUAGE