ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για Audit

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για Audit

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την αγορά ελεγκτικού λογισμικού για τη Δνση Εσωτερικού Ελέγχου στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Ενημέρωση: Διευκρινήσεις για το RfP για την προμήθεια λογισμικού για Audit

SWITCH THE LANGUAGE