ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ενοποίησης και Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ενοποίησης και Ελέγχου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Ενοποίησης και Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

SWITCH THE LANGUAGE