ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019».

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

SWITCH THE LANGUAGE