ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΕΣYΠ

SWITCH THE LANGUAGE