ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility Management)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος & Υποβολής Προσφορών για την Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Facility Management)

SWITCH THE LANGUAGE