ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Tεχνικής & Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων – Open Data Hub της ΕΕΣΥΠ” προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών “Tεχνικής & Επιχειρησιακής Υποστήριξης για τη διάθεση ανοικτών δεδομένων – Open Data Hub της ΕΕΣΥΠ” προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

SWITCH THE LANGUAGE