ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την αξιολόγηση και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την αξιολόγηση και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου»

SWITCH THE LANGUAGE