ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Μη Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018, ώρα 17:00».

SWITCH THE LANGUAGE