ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή Συμβούλου για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Συμμετοχές 5G Α.Ε.»

SWITCH THE LANGUAGE