ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία Υποβολής Προσφορών παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017, ώρα 17:00.»

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ασφάλισης ευθύνης στελεχών διοίκησης

Παράρτημα Α – Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης

Παράρτημα Β – Απόδειξη αντασφαλιστικής κάλυψης

SWITCH THE LANGUAGE