ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. ανακοινώνει ότι την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, πραγματοποιήθηκε μετά από Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών. Η Γενική Συνέλευση του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις: 1) […]

Ανακοινώσεις

Εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ (ΕΕΣΥΠ)

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 31 Ιανουαρίου 2023, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της κας Έλενας Παπαδοπούλου ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ. Η διάρκεια της θητείας της ορίζεται από την 9η Φεβρουαρίου 2023 έως τη 15η Φεβρουαρίου 2025. Η κυρία Παπαδοπούλου αντικαθιστά τον κ. […]

Ανακοινώσεις

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ)

Ανανέωση θητείας μέλους  Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη συνεδρίασή του στις 9 Δεκεμβρίου 2022 αποφάσισε ομόφωνα την ανανέωση της θητείας του Σπύρου Λορεντζιάδη που λήγει τη 14η Ιανουαρίου 2023. Η διάρκεια της θητείας είναι τετραετής και ορίζεται από τη 14η Ιανουαρίου 2023 έως τις 13 Ιανουαρίου 2027.  Ο Σπύρος Λορεντζιάδης είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό […]

Ανακοινώσεις

Διορισμός νέου μέλους του Εποπτικού Συμβουλίου

Ο κ. Kevin Cardiff διορίστηκε στις 30 Νοέμβριου 2022 ως νέο μέλος στο Εποπτικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμέτοχων και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ), αντικαθιστώντας τον κ. David Vegara. Προτάθηκε ως υποψήφιος από τον ESM και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έλαβε τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα. Η θητεία του λήγει στις 15 […]

Ανακοινώσεις

Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής του στις 22 Ιουλίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή της κας Λάζαρη ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Η κ. Λάζαρη αντικαθιστά την κ. Ηρώ Αθανασίου η θητεία της οποίας έληξε στις 8 Απριλίου 2022. Η θητεία του νέου μέλους […]

Ανακοινώσεις

Παραίτηση μέλους ΔΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) έλαβε την παραίτηση της Ιωάννας Καμπούρη, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 30 Ιουνίου 2022. Η κα Καμπούρη έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος από τις 16 Φεβρουάριου 2021 και Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης κατά την ίδια περίοδο. Η κα Καμπούρη αποφάσισε να αποχωρήσει από τη θέση της στο […]

Ανακοινώσεις

Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης που έλαβε χώρα την 28η Μαρτίου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Δημητρίου Μακαβού ως νέου ανεξάρτητου, μη εκτελεστικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΣΥΠ. Ο κ. Δημήτριος Μακαβός θα αντικαταστήσει την κα Μαρίνα Νιφόρου η οποία υπέβαλε τη παραίτηση στις 28 Φεβρουαρίου λόγω χρονικών […]

Ανακοινώσεις

Παραίτηση μέλους του ΔΣ

Το Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΣ) έλαβε την παραίτηση της Μαρίνας Νιφόρου, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, με ισχύ από 28 Φεβρουαρίου 2022. Η κα Νιφόρος έχει διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος για πέντε χρόνια συμμετέχοντας σε διάφορες επιτροπές. Πρώτα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, στη συνέχεια της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, και πρόσφατα της Επιτροπής […]

Ανακοινώσεις

Διορισμός νέου μέλους Διοικητικού Συμβουλίου

Το Εποπτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής που έλαβε χώρα στις 25 Φεβρουάριου 2022, αποφάσισε ομόφωνα την εκλογή του κ. Ιορδάνη Αϊβάζη ως μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Η διάρκεια της θητείας του ορίζεται από την 1η Μαρτίου 2022 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2025. Ο κ. Αϊβάζης αντικαθιστά τον κ. Μάρκο […]

Ανακοινώσεις

Το Υπερταμείο ανακοινώνει την ένταξη του κυρίου Μιχάλη Οράτη στη Διοικητική Ομάδα της εταιρείας στη θέση του Chief Risk Officer

Το Υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ), ανακοινώνει την ένταξη του κυρίου Μιχάλη Οράτη στη Διοικητική Ομάδα της εταιρείας στη θέση του Chief Risk Officer. Ο κ. Οράτης διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας σε θέματα Διαχείρισης Κινδύνων, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Treasury, από θέσεις ανώτερης διοίκησης σε εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει διατελέσει μεταξύ […]

Ανακοινώσεις
SWITCH THE LANGUAGE