ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τρέχουσες

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών αναφορικά με την αξιολόγηση και ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, θυγατρικής εταιρείας του Υπερταμείου»

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με αντικείμενο: «PROJECT MANAGEMENT OFFICE SERVICES (PMO) FOR THE IMPLEMENTATION OF A FRAMEWORK AGREEMENT FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF GROWTHFUND’S SELECTED SUBSIDIARIES»

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης σχετικά με υπό επεξεργασία Σχέδιο Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με θέμα: « FRAMEWORK AGREEMENT FOR REAL ESTATE EXPERTS FOR THE MAPPING, SEGMENTATION, REGISTRATION, VALUATION AND MATURATION OF THE REAL ESTATE ASSETS OF GROWTHFUND’S SELECTED SUBSIDIARIES»

Προκηρύξεις, Τρέχουσες
SWITCH THE LANGUAGE