ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τρέχουσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. για την «Αποτύπωση προφίλ ρίσκου, ωριμότητας και διαμόρφωση οδικού χάρτη αναβάθμισης της ωριμότητας σε θέματα κυβερνοασφάλειας για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με τη στοχοθεσία, συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση του δείκτη Digital Transformation Index στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Προσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης και της απόδοσης του Πλάνου Μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Aνάθεση έργου για την Κατάρτιση των Εξαμηνιαίων και Ετήσιων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Εκθέσεων της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. για τα έτη 2022 (30.6.2022 και 31.12.2022) και 2023 (30.6.2023 και 31.12.2023), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Προκηρύξεις, Τρέχουσες
  • 1
  • 2
SWITCH THE LANGUAGE