ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Τρέχουσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. για την «Αποτύπωση προφίλ ρίσκου, ωριμότητας και διαμόρφωση οδικού χάρτη αναβάθμισης της ωριμότητας σε θέματα κυβερνοασφάλειας για τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφορών για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών Συμβούλου προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. αναφορικά με τη στοχοθεσία, συμβουλευτική υποστήριξη και παρακολούθηση του δείκτη Digital Transformation Index στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Προκηρύξεις, Τρέχουσες
SWITCH THE LANGUAGE