ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Τελευταία ενημέρωση: Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 στις 18.00. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Αρχείο, Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Τελευταία Ενημέρωση: «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019». Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεως Διευθύνοντος Συμβούλου – Εκτελεστικού Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Αρχείο, Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Πρόσκληση Υποβολής Ενδιαφέροντος για θέσεις Προέδρου Επιτροπής Ελέγχου Διοικητικών Συμβουλίων Δημόσιων Επιχειρήσεων

Αρχείο, Θέσεις Εργασίας
  • 1
  • 2
SWITCH THE LANGUAGE