ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Απόδοσης της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Επιχειρηματικού  Σχεδιασμού και Απόδοσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E. Τελευταία Ενημέρωση:  «Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, ώρα 17:00.»

Αρχείο, Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Μη Εκτελεστικών Ανεξάρτητων Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της  ΕΕΣYΠ

Αρχείο, Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας A.E.

Αρχείο, Θέσεις Εργασίας
  • 1
  • 2
SWITCH THE LANGUAGE