ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διοικητικό

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το τρίτο βασικό όργανο της Εταιρείας και έχει τις εξουσίες και αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 192 του ν. 4389/2016.

Αποτελείται

από πέντε (5) έως εννέα (9) μέλη τα οποία εκλέγονται για τετραετή (4) θητεία, είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση της Εταιρείας και την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών.

Αποφασίζει

επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση της Εταιρείας, εκτός από τα θέματα εκείνα που σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου ανήκουν στην αρμοδιότητα του Εποπτικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται

από το Εποπτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του ίδιου νόμου. Με την ανάληψη των καθηκόντων του στις 10.10.2016, το Εποπτικό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εκλογής και διορισμού του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ. Το πρώτο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 16 Φεβρουαρίου του 2017.

Η τρέχουσα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής:


 1. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης,
  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Τον Φεβρουάριο του 2020 διορίστηκε μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ και κατόπιν  μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων και της Επιτροπής  Υποψηφιοτήτων. Διαθέτει  σημαντική εμπειρία άνω των 20 ετών σε αναδυόμενες αγορές,  σύνθετα διεθνή περιβάλλοντα και στην ηγεσία αλλαγών. Η πιο πρόσφατη θέση του ήταν αυτή του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και του Εκτελεστικού Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Cement. Περαιτέρω, έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου TΙΤΑΝ Cement στην Ευρώπη και στον τραπεζικό τομέα στο εξωτερικό. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι: διαχείριση χαρτοφυλακίου και λειτουργιών, εταιρικός μετασχηματισμός,  εταιρική διακυβέρνηση. Είναι Χημικός Μηχανικός πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Pennsylvania State University. Επίσης, διαθέτει τίτλο MBA από το ALBA Graduate Business School και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια διοίκηση από το Harvard University, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε το International Directors Program (IDP and Board Accreditation) του INSEAD.


 2. Στέφανος Γιουρέλης,
  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Εργάστηκε για παραπάνω από 25 χρόνια στην Πληροφορική κυρίως σε θέσεις διεθνών πωλήσεων και διοίκησης. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard για την Ελλάδα, την Μέση Ανατολή, την Μεσόγειο και την Αφρική με έδρα αρχικά την Αθήνα και μετά το Ντουμπάι, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 8 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα, Αφρική και στην συνέχεια GRAF (Ελλάδα και Αφρική).


 3. Σπύρος Λορεντζιάδης,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1946. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος ορκωτός λογιστής ελεγκτής με μακρά επαγγελματική σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Arthur Andersen Ελλάδος και υψηλόβαθμο στέλεχος στην EY. Έχει επίσης διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Τράπεζα, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Eurobank και στην Εμπορική Τράπεζα, και ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα Πειραιώς σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργικών Κινδύνων.


 4. Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Η Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη διαθέτει μακρά εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα όπως επίσης και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος των εισηγμένων εταιρειών Intracom Holdings και Intralot (και στις δύο εταιρείες είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων). Επίσης, είναι σύμβουλος στο ΔΣ της αγγλικής εταιρείας Domius Capital Advisors LLP και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων.
  Διατέλεσε Υποδιοικήτρια- Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Αγροτικής Τράπεζας και Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Όμιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κα). Στο δημόσιο τομέα, έχει διατελέσει Ειδική Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1983 – 1989 και 1994 – 1999) και έχει συμμετάσχει σε διυπουργικές επιτροπές για θέματα οικονομικής πολιτικής και δημόσιων πολιτικών.
  H κα Λάζαρη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Τμήματος Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics.


 5. Θύμιος Κυριακόπουλος,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Ο κ. Θύμιος Κυριακόπουλος, διαθέτει διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς των τραπεζών, εταιρικών μετασχηματισμών, διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνων. Ο κ. Κυριακόπουλους διετέλεσε Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer) στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2020. Πριν από αυτό, διετέλεσε Managing Director στο τμήμα Fixed Income Currencies and Commodities Trading στην Goldman Sachs. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια ως Πρόεδρος ή μέλος, σε τομείς Insurtech, Factoring, Services και Μεταποίησης. Εργάστηκε στην Market Axess Inc., την επιχείρηση fintech που επιτυχώς εισήχθει στο NASDAQ, και πριν από αυτό εργαζόταν στην Deutsche Bank και PriceWaterhouseCoopers. Είναι κάτοχος MBA with Honors από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, και πτυχίου Mechanical and Aerospace Engineering από το Πανεπιστήμιο Cornell. 1. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης,
  Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, κατέχοντας ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο μεταπτυχιακά, το ένα στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και το άλλο στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University). Έχει εγχώρια και διεθνή εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Διετέλεσε Πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ασχολήθηκε με πλήθος στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα και ηγήθηκε της ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας. Στο παρελθόν, υπήρξε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην HVA International στο Άμστερνταμ, Διευθύνων Σύμβουλος της Iskra Zaščite (Raycap Group) στην Λιουμπλιάνα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ και Συντονιστής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  https://www.linkedin.com/in/gregorydimitriadis/


 2. Δημήτριος Μακαβός,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Ο Δημήτριος Μακαβός έχει διατελέσει ανώτερο διοικητικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Σήμερα είναι περιφερειακός διευθυντής της “Chipita” για την αγορά της Ρωσίας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προηγουμένως, είχε διατελέσει διάφορες θέσεις στην Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα και τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή Ολυμπιακών Αγώνων Σότσι 2014. Πριν από αυτό ήταν Περιφερειακός Διευθυντής της «Singer Sewing Machines Co» για την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και επίσης Περιφερειακός Διευθυντής της «Cussons Imperial Leather Toiletries LTD» για τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κίνα.
  Ο Δημήτριος Μακαβός είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) στη διοίκηση επιχειρήσεων από Wagner College στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και ανάλογο τίτλο σε Διεθνές Μάρκετινγκ από το Pace University Νέας Υόρκηs. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά.


 3. Αλεξάνδρα Κονίδα,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς,  στον τραπεζικό και βιομηχανικό κλάδο, στο ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΔΕΗ και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό.  Έχει εργαστεί για πάνω από 15 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Citigroup, Bank of America και HSBC) και είναι σήμερα Managing Director στην HSBC Continental Europe, επικεφαλής της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής για την Ελλάδα.

  Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Non-Executive Directors’ Club Greece, μέλος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και μέλος του ΔΣ των αποφοίτων του INSEAD στην Ελλάδα.

  Η Αλεξάνδρα Κονίδα είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και κάτοχος διπλώματος MBA από το INSEAD.


 4. Έλενα Παπαδοπούλου,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι η Chief Human Resources Officer (CHRO) του ομίλου ΟΤΕ. Παράλληλα είναι Αντιπρόεδρος της εταιρείας ΟΤΕ Academy και της COSMOTE Technical Services, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών COSMOTE TV, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE E-value. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις (CxO) σε πολυεθνικές εταιρείες διαφορετικών κλάδων της οικονομίας. Πριν ενταχθεί στον όμιλο ΟΤΕ, είχε διατελέσει Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε εταιρείες όπως η Praktiker Hellas S.A., η Mercedes Benz S.A, η Π.Ν Γερολυμάτος. Εργάστηκε επίσης ως HR Manager στην Kraft Foods International και σε διάφορες θέσεις στην Οικονομική Διεύθυνση στη Shell Hellas S.A. Έχει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, για τη βελτίωση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών από το Deree College και κάτοχος επαγγελματικών πιστοποιήσεων από το Harvard Business School, το Stanford Univ. και το London Business School. 1. Κωνσταντίνος Δερδεμέζης,
  Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Τον Φεβρουάριο του 2020 διορίστηκε μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΕΣΥΠ και κατόπιν  μέλος της Επιτροπής Επενδύσεων και της Επιτροπής  Υποψηφιοτήτων. Διαθέτει  σημαντική εμπειρία άνω των 20 ετών σε αναδυόμενες αγορές,  σύνθετα διεθνή περιβάλλοντα και στην ηγεσία αλλαγών. Η πιο πρόσφατη θέση του ήταν αυτή του Μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ομίλου και του Εκτελεστικού Διευθυντή Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ Cement. Περαιτέρω, έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος των διοικητικών συμβουλίων διαφόρων θυγατρικών του Ομίλου TΙΤΑΝ Cement στην Ευρώπη και στον τραπεζικό τομέα στο εξωτερικό. Οι τομείς εξειδίκευσής του είναι: διαχείριση χαρτοφυλακίου και λειτουργιών, εταιρικός μετασχηματισμός,  εταιρική διακυβέρνηση. Είναι Χημικός Μηχανικός πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών από το Pennsylvania State University. Επίσης, διαθέτει τίτλο MBA από το ALBA Graduate Business School και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Δημόσια διοίκηση από το Harvard University, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε το International Directors Program (IDP and Board Accreditation) του INSEAD.


 2. Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης,
  Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Σπούδασε στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ, κατέχοντας ένα πτυχίο ηλεκτρολόγου-ηλεκτρονικού μηχανικού (Manchester Metropolitan University) και δύο μεταπτυχιακά, το ένα στις τηλεπικοινωνίες (University College London) και το άλλο στις διεθνείς επιχειρηματικές σχέσεις και τις διεθνείς διαπραγματεύσεις (The Fletcher School, Tufts University). Έχει εγχώρια και διεθνή εμπειρία σε κορυφαίες διοικητικές θέσεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Διετέλεσε Πρόεδρος της Enterprise Greece και Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου ασχολήθηκε με πλήθος στρατηγικών επενδύσεων στην Ελλάδα και ηγήθηκε της ανάπτυξης της Εθνικής Στρατηγικής Εξωστρέφειας. Στο παρελθόν, υπήρξε Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος στην HVA International στο Άμστερνταμ, Διευθύνων Σύμβουλος της Iskra Zaščite (Raycap Group) στην Λιουμπλιάνα, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΑΣΑ και Συντονιστής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

  https://www.linkedin.com/in/gregorydimitriadis/


 3. Στέφανος Γιουρέλης,
  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών. Εργάστηκε για παραπάνω από 25 χρόνια στην Πληροφορική κυρίως σε θέσεις διεθνών πωλήσεων και διοίκησης. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard για την Ελλάδα, την Μέση Ανατολή, την Μεσόγειο και την Αφρική με έδρα αρχικά την Αθήνα και μετά το Ντουμπάι, εκ των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 8 χρόνια ως Διευθύνων Σύμβουλος στην Ελλάδα, Αφρική και στην συνέχεια GRAF (Ελλάδα και Αφρική).


 4. Δημήτριος Μακαβός,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Ο Δημήτριος Μακαβός έχει διατελέσει ανώτερο διοικητικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Σήμερα είναι περιφερειακός διευθυντής της “Chipita” για την αγορά της Ρωσίας και των χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Προηγουμένως, είχε διατελέσει διάφορες θέσεις στην Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα και τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Διευθυντή Ολυμπιακών Αγώνων Σότσι 2014. Πριν από αυτό ήταν Περιφερειακός Διευθυντής της «Singer Sewing Machines Co» για την Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη και επίσης Περιφερειακός Διευθυντής της «Cussons Imperial Leather Toiletries LTD» για τη Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Κίνα.
  Ο Δημήτριος Μακαβός είναι κάτοχος πτυχίου Δημόσιας Διοίκησης και Πολιτικών Επιστημών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Master) στη διοίκηση επιχειρήσεων από Wagner College στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ και ανάλογο τίτλο σε Διεθνές Μάρκετινγκ από το Pace University Νέας Υόρκηs. Ομιλεί Αγγλικά, Γαλλικά, Ρωσικά.


 5. Σπύρος Λορεντζιάδης,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Γεννήθηκε το 1946. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι διαπιστευμένος ορκωτός λογιστής ελεγκτής με μακρά επαγγελματική σταδιοδρομία ως σύμβουλος επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου. Διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Arthur Andersen Ελλάδος και υψηλόβαθμο στέλεχος στην EY. Έχει επίσης διατελέσει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στην Εθνική Τράπεζα, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου στην Eurobank και στην Εμπορική Τράπεζα, και ανεξάρτητο μέλος της Επιτροπής Ελέγχου στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από τον Ιούνιο του 2017 είναι Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα Πειραιώς σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργικών Κινδύνων.


 6. Αλεξάνδρα Κονίδα,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Διαθέτει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διεθνείς και εγχώριους οργανισμούς,  στον τραπεζικό και βιομηχανικό κλάδο, στο ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Έχει διατελέσει Γενική Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου ΔΕΗ και μέλος Διοικητικών Συμβουλίων θυγατρικών του Ομίλου στο εξωτερικό.  Έχει εργαστεί για πάνω από 15 χρόνια σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της εταιρικής και επενδυτικής τραπεζικής σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Citigroup, Bank of America και HSBC) και είναι σήμερα Managing Director στην HSBC Continental Europe, επικεφαλής της Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής για την Ελλάδα.

  Είναι ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ του Non-Executive Directors’ Club Greece, μέλος της Επιτροπής Women in Business του Ελληνοαμερικάνικου Επιμελητηρίου και μέλος του ΔΣ των αποφοίτων του INSEAD στην Ελλάδα.

  Η Αλεξάνδρα Κονίδα είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και κάτοχος διπλώματος MBA από το INSEAD.


 7. Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Η Αδαμαντίνη (Ντίνα) Λάζαρη διαθέτει μακρά εμπειρία τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στον δημόσιο τομέα όπως επίσης και στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Είναι ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος των εισηγμένων εταιρειών Intracom Holdings και Intralot (και στις δύο εταιρείες είναι μέλος της Επιτροπής Ελέγχου και Πρόεδρος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων). Επίσης, είναι σύμβουλος στο ΔΣ της αγγλικής εταιρείας Domius Capital Advisors LLP και Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής του Επαγγελματικού Ταμείου Οικονομολόγων.
  Διατέλεσε Υποδιοικήτρια- Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του ΔΣ της Αγροτικής Τράπεζας και Σύμβουλος Διοίκησης στην Εμπορική Τράπεζα. Έχει συμμετάσχει ως μέλος σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων και οργανισμών (Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Όμιλος Σελόντα, Περσέας, Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, κα). Στο δημόσιο τομέα, έχει διατελέσει Ειδική Συνεργάτης στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού (1983 – 1989 και 1994 – 1999) και έχει συμμετάσχει σε διυπουργικές επιτροπές για θέματα οικονομικής πολιτικής και δημόσιων πολιτικών.
  H κα Λάζαρη είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Οικονομικού Τμήματος Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο στις εργασιακές σχέσεις και την διοίκηση προσωπικού από το London School of Economics.


 8. Θύμιος Κυριακόπουλος,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Ο κ. Θύμιος Κυριακόπουλος, διαθέτει διεθνή εμπειρία και εξειδίκευση στους τομείς των τραπεζών, εταιρικών μετασχηματισμών, διαχείρισης επενδυτικού χαρτοφυλακίου και διαχείρισης κινδύνων. Ο κ. Κυριακόπουλους διετέλεσε Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων Ομίλου (Chief Risk Officer) στην Τράπεζα Πειραιώς μέχρι το 2020. Πριν από αυτό, διετέλεσε Managing Director στο τμήμα Fixed Income Currencies and Commodities Trading στην Goldman Sachs. Έχει συμμετάσχει σε διοικητικά συμβούλια ως Πρόεδρος ή μέλος, σε τομείς Insurtech, Factoring, Services και Μεταποίησης. Εργάστηκε στην Market Axess Inc., την επιχείρηση fintech που επιτυχώς εισήχθει στο NASDAQ, και πριν από αυτό εργαζόταν στην Deutsche Bank και PriceWaterhouseCoopers. Είναι κάτοχος MBA with Honors από το Wharton School του Πανεπιστημίου της Pennsylvania, και πτυχίου Mechanical and Aerospace Engineering από το Πανεπιστήμιο Cornell.


 9. Έλενα Παπαδοπούλου,
  μη εκτελεστικό μέλος ΔΣ

  Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι η Chief Human Resources Officer (CHRO) του ομίλου ΟΤΕ. Παράλληλα είναι Αντιπρόεδρος της εταιρείας ΟΤΕ Academy και της COSMOTE Technical Services, καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών COSMOTE TV, ΓΕΡΜΑΝΟΣ και COSMOTE E-value. Διαθέτει μακρά εμπειρία σε ανώτερες διοικητικές θέσεις (CxO) σε πολυεθνικές εταιρείες διαφορετικών κλάδων της οικονομίας. Πριν ενταχθεί στον όμιλο ΟΤΕ, είχε διατελέσει Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού σε εταιρείες όπως η Praktiker Hellas S.A., η Mercedes Benz S.A, η Π.Ν Γερολυμάτος. Εργάστηκε επίσης ως HR Manager στην Kraft Foods International και σε διάφορες θέσεις στην Οικονομική Διεύθυνση στη Shell Hellas S.A. Έχει μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, για τη βελτίωση της απόδοσης, της παραγωγικότητας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

  Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικών από το Deree College και κάτοχος επαγγελματικών πιστοποιήσεων από το Harvard Business School, το Stanford Univ. και το London Business School.


Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 192 παρ. 2 (ιθ) του ν. 4389/2016 και την από 03.03.2017 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν συσταθεί οι εξής Επιτροπές:

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναφέρεται σε αυτό.

Στελεχώνεται από τουλάχιστον τρία ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ένα από τα οποία ορίζεται ως προεδρεύων. Η Επιτροπή ως σώμα έχει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος της κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η διάρκεια της θητείας των μελών στην Επιτροπή Ελέγχου συμπίπτει με την διάρκεια της θητείας τους στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 12 έτη.

Κύριος σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου είναι να υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του που αφορούν κυρίως στα κάτωθι:

 • Την επισκόπηση της επάρκειας του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων και τη διαδικασία παρακολούθησης της συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανονισμούς.
 • Την επισκόπηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη διασφάλιση της ακεραιότητας των οικονομικών καταστάσεων.
 • Τη διαδικασία επιλογής, καθώς και την παρακολούθηση της απόδοσης και της ανεξαρτησίας των Εξωτερικών Ελεγκτών.
 • Την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και απόδοσης της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.

 


Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Στελεχώνεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώση επενδυτικών θεμάτων. Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 αλλά και σύμφωνα με όσα τυχόν ειδικότερα θα προβλέπει η Επενδυτική Πολιτική που θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

Στελεχώνεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αντικείμενό της είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής και συμμόρφωσης των οργάνων, στελεχών και υπαλλήλων της Εταιρείας προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Εταιρείας, τις αποφάσεις των οργάνων της, το κείμενο νομοθετικό πλαίσιο καθώς και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ, και η υποβολή σχετικών αναφορών προς το Διοικητικό Συμβούλιο ενόψει τόσο της υποχρέωσης του Διοικητικού Συμβουλίου για την υποβολή τριμηνιαίων εκθέσεων για την τήρηση των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 περ. ι του ν. 4389/2016 όσο και για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη διασφάλιση συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, διαφάνειας και εποπτείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 παρ. 2 (θ) του ν. 4389/2016.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 197 παρ. 4 ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4512/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνέστησε Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων (Λοιπών Θυγατρικών), αποτελούμενη από μέλη του.

Ο μέγιστος αριθμός των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι πέντε και περιλαμβάνει τα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, και μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με εμπειρία στη διοίκηση Δημόσιων Επιχειρήσεων ή εμπειρία σε κλάδους στους οποίους η Εταιρεία έχει παρουσία μέσω των λοιπών θυγατρικών της ή εμπειρία σε άλλα θέματα όπως κριθεί απαραίτητο, σε συνάφεια με τις προβλέψεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

Αντικείμενό της είναι να προτείνει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποψηφιότητες μελών για διορισμό στα Διοικητικά Συμβούλια των λοιπών θυγατρικών, όπου αυτό απαιτείται. Η διαδικασία που ακολουθείται από την Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων αναλύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφίων είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

SWITCH THE LANGUAGE