ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Επιτροπή Επενδύσεων

Στελεχώνεται από τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με γνώση επενδυτικών θεμάτων. Η Επιτροπή Επενδύσεων λειτουργεί στο πλαίσιο που θέτουν οι διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4389/2016 αλλά και σύμφωνα με όσα τυχόν ειδικότερα θα προβλέπει η Επενδυτική Πολιτική που θα αποτελέσει μέρος του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρείας.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής Επενδύσεων είναι ίση με τη θητεία των μελών του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης στον Εσωτερικό Κανονισμό, θα υπερισχύουν οι διατάξεις του τελευταίου.

SWITCH THE LANGUAGE