ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, μη εκτελεστικός Πρόεδρος ΔΣ

Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Massachusetts Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob Suchard Ελλάδος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft Foods Ελλάδος. Έχει ιδρύσει την SponsorValue Hellas εταιρία χορηγικών αξιολογήσεων, από το 2010 την οποία διευθύνει. Είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της εισηγμένης εταιρίας Ευρωπαϊκή Πίστη στην οποία είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ενώ έχει διατελέσει μέλος του του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου, του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, ΕΕΔΕ, ΣΔΕ κλπ.

SWITCH THE LANGUAGE