ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Request for proposal for the selection of advisor to provide advisory services in relation to the carbon regions transition master plan

Request for proposal for the selection of advisor to provide advisory services in relation to the carbon regions transition master plan

Τελευταία ενημέρωση: Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος παρατείνεται μέχρι την Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 στις 15.00.

Request for proposal for the selection of advisor to provide advisory services in relation to the carbon regions transition master plan

,
SWITCH THE LANGUAGE