ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

RFP για σύμβουλο για την αξιολόγηση του ΔΣ της «ΕΤΑΔ»

RFP για σύμβουλο για την αξιολόγηση του ΔΣ της «ΕΤΑΔ»

Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. («ΕΤΑΔ») (σύμφωνα με το άρθρο 188 του Ν. 4389/2016)

-RFP για σύμβουλο για την αξιολόγηση  του ΔΣ της ΕΤΑΔ

SWITCH THE LANGUAGE