ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

RFP για σύμβουλο για την πολιτική αμοιβών του ΔΣ της «ΕΔΗΣ»

RFP για σύμβουλο για την πολιτική αμοιβών του ΔΣ της «ΕΔΗΣ»

Διαδικασία διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιολόγηση και διαμόρφωση της πολιτικής αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών ΑΕ («ΕΔΗΣ»)

-RFP για σύμβουλο για την πολιτική αμοιβών του ΔΣ της «ΕΔΗΣ»

SWITCH THE LANGUAGE